Tekstin koko
VALIKKO

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi saada rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla avo- tai laitoskuntoutusta. Kuntoutuksen määrään sekä avokuntoutuksessa että laitoskuntoutuksessa vaikuttaa veteraanin toimintakykyluokka.

Avokuntoutus on ensisijaista, jos sillä voidaan saavuttaa tavoiteltu hoitotulos. Avokuntoutuksena voi saada myös jalkahoitoa. Kuntoutus voi tapahtua rintamaveteraanin kotona, jos se on hänen terveydentilansa kannalta tarpeellista.

Laitoskuntoutusta voidaan myöntää myös veteraanin puolisolle. Yhteinen kuntoutusjakso tulee olla rintamaveteraanin kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen. Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksoa.

Veteraanikuntoutushakemuksia ottaa vastaan kuntoutusohjaaja. Kuntoutushakemuksen liitteenä tulee olla enintään vuoden vanha lääkärinlausunto. Avokuntoutusta varten tarvitaan tutkimus- ja hoitomääräys avofysioterapiaan tai jalkahoitoon (SV3FM-lähete).

Laitoskuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan kuntoutussuunnitelma, myös puolisolta. Kuntoutushakemuksia otetaan vastaan koko vuoden ajan ja tällöin veteraanikuntoutus päätökset jakautuvat koko vuodelle.

Hakemukset postitetaan osoitteeseen:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuntoutusohjaaja
PL 25
92101 Raahe

Kun veteraanikuntoutushakemus on käsitelty kuntoutustyöryhmässä, kuntoutuspäätös lähetetään rintamaveteraanille sekä palveluntuottajalle. Tämän jälkeen he voivat sopivia kuntoutuksen toteuttamisesta.

Kuntoutusohjaaja avustaa sotainvalidien, lottien, pikkulottien ja eritysryhmien kuntoutusoikeuden omaavien kuntoutushakemuksissa.

Yhteystiedot

Kuntoutusohjaaja
puhelinaika
ma ja to klo 9-11
puh. 044 439 4648