Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Voimaa Vanhuuteen -ohjelma käynnistyy Raahen seutukunnassa

Raahen seutukuntaan hyväksyttiin terveysliikuntaohjelma viime keväänä. Ohjelman täytäntöönpano saa uutta tuulta ainakin ikäihmisten kohdalla, kun seutukunta valittiin Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen –iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan viime syksynä. Ohjelma kestää kolme vuotta ja sen tavoitteena on tukea iäkkäiden itsenäistä asumista kotona tarjoamalla muun muassa liikuntaneuvontaa sekä voima- ja tasapainoharjoittelua.

Ohjelma käynnistyy virallisesti viikolla kolme, jolloin Vihannissa, Ruukissa, Pyhäjoella ja Raahessa järjestetään Ikäihmisten liikuntaraati –ryhmäkeskustelut. Tavoitteena on kuulla ikäihmisten omia ajatuksia, mielipiteitä, ideoita ja toiveita liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyvistä asioista. Keskusteluja vetää Ikäinstituutin suunnittelija Heli Starck. Esiin tuotuja mielipiteitä hyödynnetään liikuntatoimintojen ja liikkumisen olosuhteiden kehittämissä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Raahen seutukunnan Voimaa vanhuuteen –kehittämistyöhön on nimetty yhteistyöryhmä. Siihen kuuluu kuntien liikuntatoimen, kansalaisopistojen ja seurakuntien edustajia sekä vanhusneuvoston ja eri yhdistysten jäseniä sekä hyvinvointikuntayhtymästä fysioterapian työntekijöitä ja tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa.

Laulumaa korostaa, että noin puolen vuoden tavoitteellisella harjoittelulla voidaan parantaa suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään kymmenessä vuodessa.
–Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu tällä hetkellä terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja etenkin voima- ja tasapainoharjoittelu on vähäistä. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja sen tehtävänä on edistää kaiken ikäisten asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, Laulumaa muistuttaa.

Erja Laulumaa on hyvillään alueella alkavasta Voimaa vanhuuteen –kehittämistyöstä juuri tässä vaiheessa, koska SOTE-uudistuksessa terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle.

Ikäihmisten liikuntaraati –ryhmäkeskustelut järjestetään seuraavasti:

17.1.2017 klo 14.00 Ukonkantti, Kirkkotie 16, Vihanti
17.1.2017 klo 18.00 Ruukin koulukeskus, Opintie 1, Ruukki
18.1.2017 klo 14.00 Palvelukeskus Jokikartano, Pajahaantie 6, Pyhäjoki
18.1.2017 klo 18.00 Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 14-16, Raahe

Liikunta kuuluu kaikille

Ennusteiden mukaan 75 vuotta täyttäneiden ihmisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä lähes miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Noin puolella ikäryhmään kuuluvista arvioidaan olevan liikkumiskyvyn ongelmia. Myös muistiongelmat ja yksinäisyys ovat haasteita yhä useammalle. Kotona asuvia, liikkumiskyvyltään heikentyneitä ja liian vähän liikkuvia ikäihmisiä uhkaa toimintakyvyn nopea heikkeneminen ja avun tarpeen lisääntyminen. Myös kaatumisriski kasvaa.

Liikunnan laaja-alaiset hyödyt erityisesti toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille ikäihmisille ovat tutkimusten perusteella suuret. Iäkkäiden toimintakyvyn tukemisesta liikunnalla hyötyy koko yhteiskunta – eikä vähiten talous. Vähän liikkuvat ja toimintakyvyltään heikentymässä olevat ikäihmiset ovat yhtä oikeutettuja arkiliikuntaan ja liikuntaharjoitteluun kuin muutkin ihmiset. Ikäinstituutin mukaan liikuntaharjoittelu tulee räätälöidä sellaiseksi, että treenaamaan pääsee ympärivuotisesti myös huonokuntoinen ja vähemmän liikkunut ikäihminen. On tärkeä tarjota ryhmäliikuntaa, joka varmistaa liikkumiskyvyn säilymisen, innostaa toimintaan muiden ihmisten kanssa sekä ehkäisee yksinäisyyttä. Siksi perinteinen liikuntakäsitys kaipaa ravistelua. Suositukset korostavat erityisesti liikkumattomuuden välttämistä ja yksilöllistä liikkumissuunnitelmaa.

Voimaa vanhuuteen –ohjelma pyörinyt kuusi vuotta

Voimaa vanhuuteen -työtä on tehty kymmenissä kunnissa, pitkäjänteisesti, yhdessä oppien ja iäkkäiden kokemuksia hyödyntäen. Toimintakyvyltään heikentyneille (75+) ikäihmisille on pystytty lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaasti tuottamaan toimintakykyä parantavia ja mieluisia liikuntatoimintoja.

Kuntien hienot tulokset perustuvat ennakkoluulottomaan, kaikkia osallistavaan, poikkisektoriseen yhteistyöhön. Ikäihmisten liikuntaa koordinoidaan ja suunnitellaan kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen, ympäristön suunnittelijoiden, järjestöjen, kansalais- ja työväenopistojen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Työn tueksi kunnat saavat Ikäinstituutin mentoroinnin. Työ ei vaadi taloudellisia lisäresursseja, mutta sen sijaan tahtoa muodostaa yhteinen tavoite, yhdistää resurssit ja suunnata ne oikein. Myös hyväkuntoiset ikäihmiset voivat antaa voimavaroistaan vähemmän liikkuville esimerkiksi vertaisohjaajina.