Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Seutukunnassa otetaan käyttöön virtuaalikotihoito

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt yhteistyösopimuksen VideoVisit Oy:n kanssa virtuaalisen kotihoidon palvelujen käyttöön ottamisesta. Kotihoitoon tulee 15 asiakaspäätettä, jotka mahdollistavat videoneuvottelujärjestelmään perustuvan kuvapuhelinyhteyden asiakkaan ja kotihoidon henkilöstön välillä. Asiakaspäätteet sijoitetaan asiakastarpeeseen perustuen Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Vihannin kotihoidon asiakkaille syyskuun aikana.

Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaan mukaan virtuaalihoivan eli kuvapuhelinyhteyden avulla on mahdollista lisätä joidenkin asiakkaiden saamaa palvelua. - Jatkossa tulee varmasti olemaan myös asiakkaita joiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan täysin virtuaalihoivan keinoin. Varsinkin uusien kotihoidon asiakkaiden kohdalla virtuaalihoivan avulla on mahdollista ennaltaehkäistä muiden kotihoidon palvelujen tarvetta.

Virtuaalihoiva otetaan käyttöön asiakkaiden luvalla. Sitä tarjotaan palvelutarpeen arvioon perustuen niille asiakkaille, joiden hoito ja palvelu on mahdollista toteuttaa virtuaalisesti. Laulumaa kertoo, että säännöllisen kotihoidon piirissä on tällä hetkellä noin 660 asiakasta. Tavoitteena on, että seutukunnan alueella on vuonna 2021 virtuaalisen kotihoidon piirissä noin kymmenen prosenttia kotihoidon asiakkaista.

Palvelu paranee asiakkaan eduksi

Uuden teknologian käyttöönottoa on valmisteltu koko tämä vuosi. Siikajoen kotihoidon palveluesimies Pasi Tauriainen on ollut siinä mukana alusta lähtien. Tauriainen tuo esille, että virtuaalinen kotihoito kuvapuhelinpalveluineen on jo laajasti käytössä useissa kunnissa. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat myönteisiä sekä asiakkaan että palvelujärjestelmän kannalta. Virtuaalisilla kotihoidon palveluilla on mahdollista pitää yllä asiakkaan toimintakykyä ja tukea asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

- Alkuun kotihoidon virtuaalipalveluissa lähdetään liikkeelle siitä, että kotihoidon hoitajat ottavat kuvapuhelinyhteyden asiakkaaseen hänen kanssaan sovittuina ajankohtina. Myös yhteydenottojen tarkoitus ja sisältö määritellään asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tyypillisimpiä tilanteita ovat muun muassa lääkkeiden otosta, syömisestä ja ulkoilusta muistuttaminen, voinnin tarkistus sekä verensokerin omatoimisessa mittaamisessa ohjaaminen, Tauriainen tähdentää.

Tauriainen korostaa, että kuvapuhelimen on todettu vähentävän asiakkaan kokemaa yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta ja lisäävän asiakkaan kotona pärjäämistä. Nyrkkisääntö on, että virtuaalinen kotihoidon palvelu ei sovellu vaikeasti muistisairaille, mutta aina yksilöllisiäkin eroja on. VideoVisitin teknologian etuna on se, että asiakkaan ei tarvitse käytännössä edes koskea koko laitteeseen. Yhteys aukeaa asiakkaan kotona olevaan laitteeseen hoitajan soittaessa siihen. Tämä toiminto ohjelmoidaan asiakkaan päätteeseen vain hänen luvallaan.

Teknologiasta on selvää hyötyä

Laulumaa toteaa, että Raahen seutukunnassa halutaan pysyä kehityksessä mukana ja siihen kuntia velvoitetaankin vanhuspalvelulaissa ja suosituksissa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kotihoidossa on valmistauduttu suunnitelmallisesti teknologian hyödyntämiseen. Reilut kaksi vuotta sitten kaikki kotihoidon asiakkaat siirtyivät sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän piiriin ja samalla kaikille kotihoidon työntekijöille hankittiin kosketusnäytöllä toimivat älypuhelimet. Siitä lähtien kotihoidon työntekijät ovat saaneet kännykkäänsä listauksen kotikäynneistä ja siellä tehtävistä toimenpiteistä. Lisäksi he pystyvät tekemään puhelimellaan kirjaukset jo asiakkaan luona ja hänen kanssaan yhdessä.

Suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet lisääntyvät iän myötä ja kaikkein vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu lisää palveluiden tarvetta. Sen johdosta kunnissa joudutaan miettimään vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseksi.

Virtuaalipalveluja on mahdollista laajentaa

Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus ottaa käyttöön myös muita virtuaalipalveluja:

  • Virtuaalipääte mahdollistaa jatkossa yhteyden asiakkaan ja omaisen välillä.
  • Teknologia mahdollistaa asiakkaiden välisen kuvapuhelinyhteyden. Tämän toiminto lisää asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Jatkossa asiakkaat voivat osallistua kotoa käsin erilaisiin hyvinvointikuntayhtymän tuottamiin päivätoimintaryhmiin esimerkiksi jumppatuokioihin ja keskusteluryhmiin.
  • Asiakaspäätteisiin on mahdollista asentaa myös erilaisia tallenteita, jumppatuokiota, musiikkia jne., joita asiakas voi seurata silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii.