Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Raahen seudulle aletaan kouluttaa kiertäviä perhehoitajia

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan kiertävän lyhytaikaisen perhehoitajan palkkiot ikääntyneiden palvelujen puolella. Kiertävän perhehoitajan palveluita ovat kaivanneet erityisesti omaishoitajat, jotka eivät pysty pitämään lakisääteisiä vapaitaan sen johdosta, että ikääntynyt hoidettava ei suostu tai pysty lähtemään kotoansa hänelle osoitettuun vuorohoitopaikkaan. Maaliskuussa aloitetaan kiertävien perhehoitajien lakisääteinen ennakkovalmennus, joka koostuu viidestä tapaamiskerrasta.

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää asiasta kiinnostuneille perhehoitajien infotilaisuuden 19.2.2020 klo 16-18 Raahessa NeuvoRassissa, Kirkkokatu 28. Info on maksuton ja siinä kerrotaan yleisesti ikääntyneiden perhehoidosta ja tulevan valmennuksen sisällöstä.

Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saadut tiedot auttavat tietoisen päätöksen tekemisessä perhehoitajan tehtävään ryhtymisestä. Kiertävänä perhehoitajana voi työllistää itsensä tai hankkia lisäansioita ja mielekästä tekemistä.

Valmennus koostuu keväälle ajoittuvista tapaamisista ja tehtävistä. Se on prosessi, jonka aikana perehdytään perhehoitajan asemaan, velvollisuuksiin ja lainsäädäntöön sekä mietitään omia valmiuksia, halukkuutta ja kyvykkyyttä tähän työhön. Koulutus perustuu Perhehoitoliiton suunnittelemaan pakettiin, jossa ideana ovat keskustelu, ajatusten vaihto ja ryhmän tarjoama vertaistuki. Kouluttajina toimivat perhehoitaja Merja Laitala sekä omais- ja perhehoidon ohjaaja Henna Jokimäki.

Kiertävä perhehoitaja käy ikäihmisten kodeissa ja auttaa hoidettavaa päivittäisissä toimissa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa toivoo, että ikäihmisten perhehoito saataisiin kuntayhtymän alueella käyntiin, koska tarve on ilmeinen. Kiertävän perhehoidon keinoin voidaan tukea omaishoitajien jaksamista ja sen avulla omaishoitajat saavat yhden uuden vaihtoehdon lakisääteisten vapaidensa pitämiselle.
- Tähänkin saakka sijaishoito on ollut mahdollista, mikäli omaishoitoperheen lähi- tai tuttavapiiristä on löytynyt sopiva henkilö omaishoitajan sijaiseksi. Kuntayhtymä voi osoittaa omaishoitoperheelle vain sellaisen perhehoitajan, joka on käynyt lakisääteisen ennakkovalmennuksen, Laulumaa tähdentää.

Perhehoitaja asuu ympärivuorokautisesti hoidossa olevan kanssa tai se voi olla myös osapäiväistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Perhehoitaja voi olla minkä tahansa alan ihminen, kunhan hänellä on halua ja kutsumusta tehtävään. Tärkeimpiä asioita ovat hyvät yhteistyötaidot, luotettavuus sekä kyky hoivata ja pitää huolta ikääntyvistä ihmisistä.

Lisätietoja:
Tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138
Omais- ja perhehoidon ohjaaja Henna Jokimäki, puh. 044 439 3756