Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Palveluseteli siirtyy digiaikaan

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on ottamassa käyttöön uutta sähköistä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää (PSOP). Järjestelmä helpottaa kuntien, asiakkaiden ja palveluja tuottavien yritysten toimintaa.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän avulla asiakkaan on helppo tehdä palveluvalinta hinnan sekä yrityksen sijainnin ja palveluntuottajan saamien palautteiden perusteella. Palveluntuottaja hakeutuu järjestelmän kautta palvelun tuottajaksi ja järjestelmän avulla hoidetaan myös tilitykset annetuista palveluista. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä yksinkertaistaa ja automatisoi palvelujen tarjoamista ja on edellytys palvelusetelien käytön laajentamiselle ja palvelumarkkinoiden kehittymiselle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hoito ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja Mervi Koski kertoo, että palveluseteli on tällä hetkellä käytössä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa, henkilökohtaisessa avussa ja tehostetussa palveluasumisessa eri asiakasryhmillä. Avohoidon tulosyksikköjohtaja Ritva Kanervon mukaan tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön myös lääkärin vastaanottopalveluissa samaan aikaan PSOP järjestelmän käyttöönoton kanssa.

PSOP järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön kotihoidossa ja eri asiakasryhmien tehostetussa palveluasumisessa kesään 2018 mennessä. Toisessa vaiheessa järjestelmään viedään lapsiperheiden kotipalvelu ja vammaisten henkilökohtainen apu alkusyksystä 2018. Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä mitään muutoksia. Asiakkaita tullaan erikseen tiedottamaan ja ohjaamaan PSOP järjestelmän käytössä kevään aikana. Nykyisille palveluntuottajille on lähetetty tiedote ja heille tullaan järjestämään koulutusta.

Mervi Kosken mukaan PSOP järjestelmän käyttöönotto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on myös valmistautumista tulevaan maakunta ja sote- uudistukseen. Se on myös osa sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen paremmat mahdollisuudet vertailla eri palveluntuottajia ja siten vahvistavat valinnanvapautta.

Lisätietoja: www.parastapalvelua.fi