Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus ajalta 1.7.-31.12.2019

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus
saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin ovat:

Palveluohjaus NettiRassissa
NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan viiden arkipäivän sisällä. Sähköisesti toimivan NettiRassin kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tueksi ja siellä voi tehdä hakemuksia.

Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaaseen on otettu yhteyttä seitsemän päivän sisällä yhteydenotosta tai hakemuksen saapumisesta. Kotikäynnistä sovitaan asiakkaan/omaisen kanssa ja kotikäynnin ajankohta määräytyy asiakkaan avun tarpeen ja sen kiireellisyyden mukaan. Kiireellisissä tapauksissa kotikäynti on tehty samana päivänä.

Gerontologinen sosiaalityö
Kiireellisessä tapauksessa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä on tehnyt tarvittaessa kotikäynnin asiakkaan luo samana päivänä tai seitsemän vuorokauden sisällä. Kotikäynti on useimmiten tehty parityönä ja toinen työntekijä on ollut ikääntyvien palveluohjauksesta. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on aina mukana, kun yksityiseltä henkilöltä tai viranomaiselta tulee ilmoitus / yhteydenotto asiakkaan tilanteesta.

Kotihoidon palvelut ja kotihoidon tukipalvelut
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidon tuki
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään vajaan kuukauden kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta. Omaishoidon tukea haki toisella vuosipuoliskolla yhteensä 33 henkilöä. Myönteisen päätöksen sai 23 hakijaa ja kielteisen päätöksen sai 9 hakijaa. Yhden hakijan hakemus on käsittelyssä. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin keskimäärin reilun kuukauden kuluessa (32,75 työpäivää) hakemuksen saapumisesta. Kielteisten päätösten pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon myöntämis-perusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä omaishoidon tuki kohdennetaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.

Tehostettu palveluasuminen
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja yli puolelle hakijoista paikka on pystytty osoittamaan alle kuukauden kuluessa siitä, kun SAS-työryhmä on tehnyt myönteisen päätöksen. Palveluasumis- tai hoivapaikkaa haki toisella vuosipuoliskolla yhteensä 82 henkilöä. Myönteisen päätöksen sai 72 hakijaa ja kielteisen päätöksen sai 10 hakijaa. 5 hakijan hakemus keskeytyi ja 6 hakijan hakemus on vaiheessa. 56 henkilöä sai paikan alle kuukauden odotusajalla. 7 henkilöä odotti paikan vapautumista 1-2 kk ja 3 henkilöä odotti yli kaksi kuukautta. Yli kolme kuukautta paikkaa joutui odottamaan 10 hakijaa. Odotusaikoja pidentää se, että asiakkaat toivovat pääsevänsä johonkin tiettyyn palveluasumisyksikköön ja he haluavat odottaa paikan vapautumista kotihoidon, omaishoidon ja säännöllisten vuorohoitojaksojen turvin. Odotusajan pituuteen vaikuttaa tehtyjen myönteisten päätösten määrä suhteessa kuntayhtymän omien tai palvelusetelipaikkojen vapautumiseen.

Lyhytaikainen vuorohoito ja perhehoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti.

Ikääntyvää väestöä palvelevan NeuvoNurkan palveluohjaajat tekivät toisella vuosipuoliskolla yhteensä 566 maksutonta palvelutarpeen arviointikäyntiä. Käynneillä kartoitettiin kotona pärjäämistä, omaishoidon, vuorohoidon ja asumispalveluiden tarvetta ja veteraanietuuksia sekä yleensäkin kotona asumisen edellytyksiä.

Ikäneuvolan terveydenhoitaja on tehnyt vanhuspalvelulain tarkoittamia erityisryhmien terveystarkastuksia vuodesta 2016 alkaen. Maksuttomia terveystarkastuksia tehtiin toisella vuosipuoliskolla yhteensä 75:lle henkilölle. Tarkastukset olivat tauolla 15.4.-20.10. Heistä oli omaishoitajia 34 henkilöä ja loput olivat leskeksi jääneitä, yksinäisiä, heikentyneen toimintakyvyn omaavia tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Ikääntyville asukkaille järjestetään terveydenhuollon palveluiden kautta myös aikuisneuvolan tarkastuksia (suunnattiin kuluvana vuonna 65 vuotta täyttäville) ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (suunnattiin kuluvana vuonna 75 vuotta täyttäville, ei palvelujen piirissä oleville).

Lisätietoja:
Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski
puh. 044 439 4692
Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138