Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ajalla 1.1.-31.6.2017

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin ovat:

Palveluohjaus NettiRassissa
NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan viiden arkipäivän sisällä. Sähköisesti toimivan NettiRassin kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tueksi ja siellä voi tehdä hakemuksia.

Palvelutarpeenarviointi
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi tehdään heti.

Kotihoidon palvelut
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidontuki
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään vajaan kuukauden kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta.

Lyhytaikainen perhehoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään viikon kuluessa.

Palveluasumis- tai hoivapaikka
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja paikka osoitetaan reilun kuukauden kuluessa siitä, kun SAS-ryhmä on tehnyt myönteisen päätöksen.

Lyhytaikainen vuorohoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidon tukea haki ajalla 1.1.-31.6.2017 yhteensä 54 henkilöä. Myönteisen päätöksen sai 26 hakijaa ja hylkäävän päätöksen sai 28 hakijaa. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin keskimäärin vajaan kuukauden kuluessa (20,5 työpäivää) hakemuksen saapumisesta.
Kielteisten päätösten pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon myöntämisperusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä omaishoidon tuki kohdennetaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.

Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitettiin toisella vuosipuoliskolla 53 henkilölle ja he olivat odottaneet paikan vapautumista reilun kuukauden (keskimäärin 36 päivää) myönteisen päätöksen saatuaan. Odotusaikoja pidentää useinkin se, että osa asiakkaista toivoo pääsevänsä johonkin tiettyyn palveluasumisyksikköön ja haluavat odottaa paikan vapautumista omaishoidon, kotihoidon ja säännöllisten vuorohoitojaksojen turvin. Odotusajan pituuteen vaikuttaa tehtyjen myönteisten päätösten määrä suhteessa kuntayhtymän omien tai palvelusetelipaikkojen vapautumiseen.

NeuvoNurkan työntekijät tekivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 379 maksutonta palvelutarpeen arviointikäyntiä. Käynneillä kartoitettiin kotona pärjäämistä, veteraanietuuksia, omaishoidon, vuorohoidon ja asumispalveluiden tarvetta sekä yleensäkin kotona asumisen edellytyksiä.

Ikäneuvolan terveydenhoitaja aloitti vanhuspalvelulain tarkoittamat erityisryhmien terveystarkastukset vuoden 2016 alusta. Maksuttomia terveystarkastuksia tehtiin vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 63:lle henkilölle, joista osa oli omaishoitajia ja osa leskeksi jääneitä, yksinäisiä, heikentyneen toimintakyvyn omaavia tai syrjäytymisvaarassa olevia. Tarkastuksissa oli tauko kesällä ja tarkastukset jatkuvat syyskuun alusta.

Lisätietoja:
Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski, puh. 044 439 4692
Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138