Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Aikuisneuvolan vuosikatsaus 2017

Aikuisneuvola on kutsunut kunakin vuonna 65-vuotta täyttäneet raahelaiset, siikajokiset ja pyhäjokiset perusteelliseen tarkastukseen vuodesta 2004 alkaen. Tänä vuonna on tarkastettu 1952 syntyneet. Kutsu otetaan laajasti vastaan, tänäkin vuonna 87 % kutsutuista noudatti sitä. Tarkastuksessa on käynyt 432 henkilöä, joista 51 % miehiä ja 49 % naisia.

Tarkastusta edeltää verikokeet. Käynti aloitetaan perinteisillä neuvolamittauksilla, mutta keskustelu etenee terveydentilasta fyysiseen suorituskykyyn, uneen, sosiaalisiin seikkoihin, mielialaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kävijä saa tuloksista raportin, jossa on listattuna voimavaratekijät ja riskitekijät, joiden hoitamiseen annetaan ohjausta. Kaikista asioista voi keskustella luottamuksellisesti terveydenhoitajan kanssa tunnin kestoisella käynnillä.

Seulaa uudistetaan jatkuvasti; viimeksi uusilla kysymyksillä: oletko joutunut kohtamaan väkivaltaa. Käynnin perusteella pohditaan, olisiko jatkossa tarpeen tehdä yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Tulokset antava osviittaa lähivuosikymmenille

Monella asiat ovat hyvin: 68 % käyttää D-vitamiinia, 82 % huolehtii hampaistaan säännöllisesti, 84 % on tupakoimattomia, 85 % kuuluu johonkin ryhmään, 90 % näkee hyvin, 90 % käyttää päivittäin kasviksia, 91 %:lla on tulevaisuuden suunnitelmia, 92 % asuu kodissa, joka soveltuu ikääntyvän kodiksi. 92 % harrastaa jotain, tietokonetta käyttää 93 % ja 96 % kokee arjessa iloa usein.

Merkittävinä riskitekijöinä löytyy hoitamatonta verenpainetta ja piilevää sokeritautia tai kilpirauhasen vajaatoimintaa, josta ei ole aiemmin ollut tietoa. Jonkin verran nousee esille myös vitamiininpuutteita. Ylipaino ja vähäisempi liikkuminen on tavallisempaa miehillä kuin naisilla. Mieliala- ja muistiongelmian tunnistamisella ja ajoissa hoitamisella turvataan parempaa elämänlaatua.

Uudet kysymykset olivat tarpeellisia

Tulosten perusteella 25 % tarvitsisi yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan. Väkivaltaa on kohdannut 17 % kävijöistä. Osalla asia on vanhaa perua, mutta voi vaatia silti käsittelyä. Hän, joka kohtaa väkivaltaa ajankohtaisesti tai joutuu pelkäämään sitä, tarvitsee apua. Muutamilla ei ole ketään, joka voi tarvittaessa auttaa esimerkiksi asioinnissa. Heille kerrotaan, mistä apua voi saada.

Yksi kerrallaan kohtaamalla saatu väestötason tuloksia

Raahen alueella on 2012 alkaen ollut merkittävästi enemmän ilman palveluita selviytyviä ikäihmisiä, muuta Pohjois-Pohjanmaata vähemmän KELAn hoitotukea saavia 65-vuotta täyttäneitä ja ikäihmisten erikoissairaanhoidon käyttöä.

Asioiden esille nostaminen ja omasta itsestä huolehtiminen on kannattanut.

Ensi vuonna kutsutaan 1953 syntyneet.

Aikuisneuvolan vuoskatsaus, raportti 2017pdf, 813 kb