Tekstin koko
VALIKKO

Päihdepalvelut

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuoltolain mukaan palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

A-klinikka
Rantakatu 8 D, 2. krs (ovi 5)
92100 RAAHE
Sijainti kartalla

Aukioloajat

 • ma-ke ja pe klo 8-11 ja klo 12-15,
  to klo 8-11 ja klo 12-13.30
 • tai sopimuksen mukaan
 • kriisi/hätätilanteessa voi tulla aikaa varaamatta arkisin klo 9-11 sekä pe klo 13-14.30.

A-klinikka ehkäisee ja hoitaa päihdehaittoja. A-klinikka on tarkoitettu alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttäjille sekä päihteiden käyttäjien omaisille. Myös toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelihimo, voivat olla perusteena A-klinikalle hakeutumiseen.

Toimintaperiaatteet

A-klinikan toiminta perustuu

 • vapaaehtoisuuteen
 • luottamuksellisuuteen
 • omatoimisuuteen.

Toimintamuodot A-klinikan työkalupakki sisältää seuraavat menetelmät

 • avokatkaisuhoito ma-pe klo 9-11
 • kuntoutushoito
 • ajokorttiseuranta
 • akupunktiohoito
 • terapiakeskustelut
 • fysioakustinen tuoli
 • kotikäynnit tarvittaessa
 • vertaisryhmät
 • korvaushoito

Tietoa päihdehuoltolaista: www.finlex.fi

Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11. Päivystysaika on tarkoitettu päihdekierteen avokatkaisuun ja muuhun kriisihoitoon. Yhteyttä voi ottaa myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi. NettiRassin kautta voi lähettää viestiä A-klinikan työntekijälle.

Akupunktiohoito päihdeongelmissa

Akupunktio auttaa huume- ja alkoholiongelmista toipumisessa. Akupunktiolla voidaan vähentää päihdemielitekoja, helpottaa vieroitusoireita, lieventää jännittyneisyyttä ja rentouttaa.

Pidempiaikainen akupunktiohoito kirkastaa mieltä, lisää energiaa ja antaa hyvän olon tunnetta.

Omaisten ryhmät

Tietoa omaisten ryhmistä löydät Woimalan sivulta.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on ohjaavaa, neuvottelevaa ja nuorta tukevaa työtä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä sekä koulun ja muiden monialaisten toimijaverkostojen kanssa.

Erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria tuetaan elämässä eteenpäin muun muassa Omin Jaloin työmenetelmällä, jolla kartoitetaan nuoren elämän voimavaroja ja riskitekijöitä.

Asiakkuuteen voi ohjautua mm. sosiaalitoimen, koulujen, nuorisotoimen tai terveyspalvelujen kautta, myös vanhemmat ja nuori itse voivat olla suoraan yhteydessä työntekijään.

Erityisnuorisotyöhön kuuluu lisäksi yökatupäivystystoiminta sekä ehkäisevän päihdetyön tapahtumat, tempaukset ja kasvatuskokonaisuudet.

Erityisnuorisotyöntekijä
Laura Manninen
puh. 044 439 3353
sähköposti: laura.manninen(at)raahe.fi

Muut kuntayhtymän ulkopuolisten toimijoiden päihdepalvelut

Valtakunnallinen päihdeneuvontapalvelu

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset päivystävät numerossa 0800 900 45 vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toteuttama neuvonta on ilmaista ja anonyymiä. Toiminta on tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoa palvelusta: http://paihdeneuvonta.fi/

A-klinikka Oy:n valtakunnallinen verkkoterapia

Verkkoterapiassa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tukee muutoksen tekemisessä. Asiakas saa henkilökohtaista palautetta ja pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa etävastaanotolla.

Hoidon voi maksaa itse tai tiedustella mahdollisuutta saada maksusitoumusta kuntayhtymän päihdepalveluista.

Lisätietoa palvelusta: www.hoitoaverkossa.fi/verkkoterapia

Yhteystiedot

Palveluesimies
Antti Raappana
puh. 044 439 3786

Päihde- ja perheohjaaja
Jani Sippala
puh. 044 439 3805

Päihde- ja perheohjaaja
Mikko Qvist
puh. 044 439 3784

Päihdeohjaaja
Anne Väätäjä
puh. 040 135 8323

faksi 08 849 3163

Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja / Woimala
Annika Keiski-Turunen
puh. 044 439 3804
ks. Woimala

Erityisnuorisotyöntekijä
Laura Manninen
puh. 044 439 3353