Tekstin koko
VALIKKO

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus

Kun vanhempainvapaat on käytetty, lapsiperhe voi valita lapselleen/lapsilleen yhden seuraavista vaihtoehdoista:

  • kotihoidon tuki
  • kunnallinen päivähoito
  • yksityinen päivähoito (yksityisen hoidon tuki)

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kotihoidon tukea voi hakea vanhempi tai muu huoltaja, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä ole hakenut lapsensa hoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tukea.
http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_kotihoidon-tuki

Kunnallisia päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitohakemus tulee jättää 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Päivähoitopaikkoina on haettavissa, päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja sekä Raahessa ja Pyhäjoella myös ryhmäperhepäivähoitopaikkoja.

Päivähoitopaikkojen hakeminen:

Lisäksi Raahen kaupunki tarjoaa leikkitoimintaa 3-5 vuotiaille lapsille kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Leikkitoimintaan haetaan erillisellä hakemuksella ja toimintaan osallistumisesta peritään lukukausimaksu
Perjantaisin leikkitoiminnassa on avointa toimintaa kaikilla raahelaisille lapsille vanhempineen. Perjantain toiminta on perheille maksutonta. http://www.raahe.fi/varhaiskasvatus/leikkitoiminta

Esiopetus

Kaikille 6-vuotiaille järjestetään maksutonta esiopetusta. Se on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa opetusta. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta järjestetään Raahessa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Pyhäjoella ja Siikajoella kouluissa. 1.8.2015 alkaen esiopetukseen osallistuvat kaikki 6-vuotiaat lapset.

Varhaiserityiskasvatus

Tilanteissa, joissa herää huoli lapsen kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyen, voi saada tukea:

  • Raahe: http://www.raahe.fi/erityisvarhaiskasvatus
  • Siikajoki: Koulujen erityisopettajat käyvät säännöllisesti päiväkodeissa ja antavat tarvittaessa tukea ja apua.
  • Pyhäjoki: Koulujen erityisopettajat antavat tarvittaessa tukea ja apua.

Yksityinen päivähoito

Yksityisestä päivähoidosta saa tietoja :

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi/lapsia, jota/joita hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.
http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_yksityisen-hoidon-tuki