Tekstin koko
VALIKKO

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, tuetut perhelomat,
vapaaehtoistyö

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Raahen seutukunnassa on Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa.

Pelastakaa Lapset ry:n kautta saatavan tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla.
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/tukihenkilotoiminta/?E*O=0

Pelastakaa Lapset ry:n kautta saatava tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet.
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/tukiperhetoiminta/

Vanhemmat saavat lisätietoa toiminnasta joko Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston sivulta:
https://www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta/aluetoimistojen-yhteystiedot/pohjois-suomen-aluetoimiston-yhteystiedot/
tai perheohjaaja Lea Hassilalta, puh. 044 439 3700, sähköposti: lea.hassila(at)ras.fi

Tuetut perhelomat

Lapsiperheiden on mahdollista hakea lomajärjestöiltä tuettuja perhelomia. Tuetut perhelomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta.

Tarkempaa tietoa tuetuista lomista saa esimerkiksi lomajäjestöjen sivuilta: https://www.lomajarjestot.fi/

Vapaaehtoistyö

Raahen seutukunnassa on aloitettu vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on olla tukena, ystävänä ja auttajana lapsiperheille. Vapaaehtoistyötä tarjotaan muun muassa lastenhoitoon, pieniin kotitöihin, miesten töihin ja mummo/pappatoimintana sekä kaveriksi yksinäiselle nuorelle.
Tarkempia tietoja asiasta saa perheohjaaja Lea Hassilalta, puh. 044 439 3700, sähköposti: lea.hassila(at)ras.fi

Raahen ensi- ja turvakodilla on vapaaehtoisia tukihenkilöitä perheille, jotka ovat olleet ensi- ja turvakodilla asiakkaina ja tarvitsevat tukea. Sieltä on myös mahdollisuus kysyä mieskaveritoimijaa yksinhuoltajaäitien pojille. Tarkempia tietoja puh. 044 282 4211.

Lapsirikas-hanke

Lapsirikas-hanke kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset. Hyödynnämme myös työkokeilujaksoja ja muita työllistämismahdollisuuksia.

Toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke pilotoidaan Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016-2018.

Lapsirikas-hanke
*
konkreettisia arjen tekoja
* perheelle maksutonta
* perheen ehdoilla lasten parhaaksi
* vapaaehtoisille ilmainen Lapsirikas-koulutus ja vertaistuki
* yhteiskunnallinen kannanotto keskinäisen välittämisen puolesta ja kotiin järjestettävän käytännön
avun merkityksellisyydestä.

Mikä on Lapsirikas-hanke?

* Kolmivuotinen RAY:n tukema hanke. Hanketta hallinnoi Auta Lasta Ry Oulussa.
* Hanke rakentaa tukijärjestelmän yhteistyössä Oulun kaupungin, Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymän sekä järjestöjen kanssa lapsirikkaiden perheiden (4+ lasta) arjen tuen
järjestymiseksi.
* Toimintaa kehitetään kokemusasiantuntijoiden kanssa.
* Luodaan vapaaehtoisjärjestelmä.
* Hyödynnetään Toimiva lapsi&perhe-mallia ja koulutetaan toimijoita Lapset puheeksi- menetelmällä.
* Kehitetään sähköinen palvelu, jonka avulla palvelut löytyvät helposti.
* Järjestetään seminaareja ja koulutustapahtumia.
* Lapsirikas- yhetistyhön on pyydetty mukaan muun muassa Vanhempainliitto, Uusperheiden liitto,
Perhehoitoliitto. Monikkoperheet, Yhden vanhemman liitto, Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys sekä maahanmuuttotyö. Hanke on avoin lapsia ja perheitä tukeville järjestöille.

Lisätietoja: www.lapsirikas.fi tai
projektisuunnittelija Saana Savela, Raahen neuvola, Rantakatu 8 C-talo, 1 krs. Puh. 044 562 8012,
sähköposti: saana.savela(at)autalasta.fi